Thu, 07 / 2021 5:58 pm | admin24 Cuộc Cách Mạng Công Nghiệp Làm Thay Đổi Thế Giới

Con người luôn luôn vận động và cải tiến, cả trong đời sống xã hội lẫn trên phương diện kinh tế. Và trong tiến trình ấy, chúng ta đã được chứng kiến 4 cuộc cách mạng công nghiệp, góp phần thúc đẩy và nâng cao mức sống trong hàng trăm năm qua. Mặc dù đạt được nhiều thành tựu, thế nhưng những cuộc cách mạng công nghiệp cũng mang tới không ít mặt trái, ví như bùng nổ dân số, ô nhiễm môi trường và đặc biệt là mâu thuẫn giai cấp.

Nguồn: tuyengiao.vn, vi.wikipedia.org, caodangquany1.edu.vn, baitapsgk.com

Tham Khảo chuyên mục khác:
Kiến thức cuộc sống
Những món ăn ngon
Kiến thức thời trang

Bài viết cùng chuyên mục