Thu, 12 / 2019 5:33 am | buithiha– Thế nào là báo cáo
– Cấu trúc bộ báo cáo sẵn có trên SAP B1
– Sự khác nhau giữa báo cáo SAP và báo cáo theo TT 200/2014/TT-BTC
– Cấu trúc bộ báo cáo VAS – Apzon
– Điều chỉnh báo cáo tài chính theo VAS

Truy cập để tìm hiểu thêm về ERP là gì, SAP Business One là gì? ASAP trình tự triển khai ERP từ A đến Z? Làm thế nào để triển khai ERP thành công? Và những câu chuyện thực tế được chia sẻ trực tiếp từ khách hàng của APZON.
– Nghĩ đến ERP, nghĩ ngay đến SAP. Chọn SAP Business One, lựa chọn APZON –

Tham Khảo chuyên mục khác:
Kiến thức cuộc sống
Kế toán
Kiến thức công nghệ

Bài viết cùng chuyên mục