Sun, 12 / 2019 6:54 pm | buithihaCadena Co., Ltd. là công ty phần mềm Hà Lan đang hoạt động tại Việt Nam trong suốt 14 năm qua. Hiện nay, Cadena có trụ sở chính tại Hồ Chí Minh, và và chi nhánh tại Hà Nội. Sản phẩm chính của Cadena là hệ thống tích hợp giữa các phân hệ tính lương – Nhân Sư- Chấm công(giao diện song ngữ Anh-Việt) được phát triển liên tục trong hơn 7 năm. Phần mềm đáp ứng khả năng mở rộng, được cập nhật đầy đủ và phù hợp với các thay đổi thường xuyên về luật lao động và luật thuế tại Việt Nam, được tư vấn bởi đối tác KCS/Navigos.

Tham Khảo chuyên mục khác:
Kiến thức cuộc sống
Kế toán
Kiến thức công nghệ

Bài viết cùng chuyên mục