Thu, 12 / 2019 6:42 am | buithihavideo hướng dẫn cách tính giá xuất kho trên phần mềm để số liệu lên báo cáo và cách xem báo cáo để biết giá vốn trong kỳ là bao nhiêu

Tham Khảo chuyên mục khác:
Kiến thức cuộc sống
Kế toán
Kiến thức công nghệ

Bài viết cùng chuyên mục