Kĩ năng sống

3 chiến lược sinh tồn khi đi làm xa nhà 3 chiến lược sinh tồn khi đi làm xa nhà
Nếu lên được kế hoạch đúng đắn thì việc đi làm xa nhà sẽ thoải mái hơn cho những ai phải di chuyển như thế này mỗi ngày. Cũng giống như nhiều commuter (những người phải di chuyển tới lui giữa nhà và văn phòng), Neil Sha[...]
10 điều cần biết trước khi quá muộn 10 điều cần biết trước khi quá muộn
Dưới đây là 10 điều bạn cần biết trước khi quá muộn: 1.    Cuộc sống của bạn không phải từ lúc bạn sinh ra cho tới khi bạn qua đời. Cuộc sống của bạn chính là ngay lúc bạn đang thở cho tới hơi thở tiếp theo. Hiện tại – n[...]