dịch vụ kế toánTìm theo từ khóa: 

Hướng dẫn nghiệp vụ chuyển tiền nội bộ trên misa/Lớp kế toán cho người mới bắt đầu Hướng dẫn nghiệp vụ chuyển tiền nội bộ trên misa/Lớp kế toán cho người mới bắt đầu
Link đăng ký sử dụng Free PMKT Misa: 1. Link đăng ký vào lớp KẾ TOÁN MẤT GỐC: 1. Hướng dẫn những công việc kế toán phải trong cty mới thành lập, hạn nộp báo cáo thuế: 2. Hướng dẫn chiết khấu thanh toán tại đơn vị bán hàng: 3. Hướng dẫn tải bảng kê 05-BK/QTT-TNCN lên phần mềm HTKK: 4.Hướng dẫn sao l[...]
Đại lý thuế có thể được làm dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ Đại lý thuế có thể được làm dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ
Dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi đang được lấy ý kiến rộng rãi đã bổ sung phạm vi hoạt động của đại lý thuế. Theo dự thảo, đại lý thuế được cung cấp dịch vụ tư vấn thuế và dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, phù hợp với chủ tr[...]