hoc phan mem ke toan misaTìm theo từ khóa: 

MISA | Mua hàng thanh toán bằng tiền mặt MISA | Mua hàng thanh toán bằng tiền mặt
Ngày 06/01/2010 nhập kho hàng Cefuxxin thanh toán ngay bằng tiền mặt cho công ty TNHH SX TMDV Toàn Thịnh, MST 0304246502 số lượng 200 lọ, trị giá hàng Cefuxxin ghi trên HĐ 0023102, NG/2009K ngày 05/01. + 200 lọ Cefuxxin : 3.000.000 vnđ + Thuế GTGT 10% + Tổng cộng : 3.300.000 vnđ Tham Khảo chuyên mụ[...]
MISA | Tính khấu hao và phân bổ chi phí MISA | Tính khấu hao và phân bổ chi phí
Tính khấu hao tài sản cố định và phân bổ chi phí trả trước dài hạn tháng 01/2010. Tham Khảo chuyên mục khác: – Kiến thức cuộc sống – Kế toán – Kiến thức công nghệ [...]
MISA | Trả nợ tiền vay ngắn hạn và tiền lãi MISA | Trả nợ tiền vay ngắn hạn và tiền lãi
Ngày 31/01 nhận được báo nợ của Ngân hàng Công Thương Cầu Giấy về việc trả nợ gốc tiền vay ngắn hạn là 20.000.000đ, tiền lãi tháng 01/2010 là 2.000.000đ Tham Khảo chuyên mục khác: – Kiến thức cuộc sống – Kế toán – Kiến thức công nghệ [...]
MISA | Bán hàng thu tiền bằng tiền mặt MISA | Bán hàng thu tiền bằng tiền mặt
Ngày 07/01/2010 xuất bán hàng Lyfaten cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Đất Việt, MST 0303758956, theo HĐ 0090102, KQ/2009N ngày 07/01/2010, số lượng 25 hộp, giá bán thể hiện HĐ. Tiền hàng đã được thanh toán bằng tiền mặt. + 10 hộp Lyfaten: 1.650.000 vnđ + Thuế GTGT 10% + Tổng cộng: 1.787.500 vnđ Tham [...]
Hạch toán thuế GTGT trên Misa 2015 theo phương pháp khấu trừ Hạch toán thuế GTGT trên Misa 2015 theo phương pháp khấu trừ
Cách hạch toán thuế GTGT đầu ra – đầu vào, cách lập tờ khai thuế GTGT trên Misa 2015. – Các bạn muốn học thực hành phần mềm Misa hãy đến với Công ty kế toán Thiên Ưng: Tham Khảo chuyên mục khác: – Kiến thức cuộc sống – Kế toán – Kiến thức công nghệ [...]
MISA | Nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước MISA | Nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước
Ngày 08/01 nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo quyết định phạt số 100 của chi cục thuế, số tiền nộp là 1.000.000đ Tham Khảo chuyên mục khác: – Kiến thức cuộc sống – Kế toán – Kiến thức công nghệ [...]
MISA | Chi tiền nộp lệ phí trước bạ MISA | Chi tiền nộp lệ phí trước bạ
Ngày 28/01 nộp tiền lệ phí trước bạ cho ô tô biển kiểm soát 30H-5689 số tiền là 18.000.000đ. Tham Khảo chuyên mục khác: – Kiến thức cuộc sống – Kế toán – Kiến thức công nghệ [...]