Tue, 01 / 2020 6:58 am | buithihagiới thiệu qua về các tính năng của file Excel theo TT133/2016 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.
Tải miễn phí file excel theo thông tư 133/2016
Miễn phí phần mềm kế toán theo TT133/2016
Link FB AD:

Tham Khảo chuyên mục khác:
Kiến thức cuộc sống
Kế toán
Kiến thức công nghệ

Bài viết cùng chuyên mục