T4, 03 / 2022 2:05 sáng | f642f9a866e73f7bf91a8c5d307d10db

– Hướng dẫn chèn effect vào sub trong aegisub
=====================================================
Facebook:

Tham Khảo chuyên mục khác:
Kiến thức cuộc sống

Kế toán

Kiến thức công nghệ

– bình hoa đẹp sang trọng

Bài viết cùng chuyên mục