videoTìm theo từ khóa: 

Hướng dẫn cơ bản để sử dụng Phần mềm Kế toán Bravo. Hướng dẫn cơ bản để sử dụng Phần mềm Kế toán Bravo.
Xuất bản ngày 14 th5 2016. Video hướng dẫn các bạn cách cơ bản để hạch toán trong phần mềm Kế Toán Bravo – một trong những phần mêm Kế Toán thông dụng hiện nay. 00:00 -01:35 Điểm lưu ý khi làm phần mềm Bravo. 01:36-08:12 Cách tạo phiếu bán hàng. 08:13-10:34 Cách tạo phiếu nhập kho. 10:3[...]