T3, 03 / 2020 5:03 sáng | f642f9a866e73f7bf91a8c5d307d10dbBài tập nhóm gồm 3 thành viên lớp 15146CL4:
+ Võ Việt Ân 15146006
+ Phạm Duy Thái 15146096
+ Chương Tự Châu 15146012

Tham Khảo chuyên mục khác:
Kiến thức cuộc sống
Máy pha cafe
Kỹ năng sống

Bài viết cùng chuyên mục